Kategorie

Producenci

Nowe produkty

REKLAMACJA I ZWROT TOWARU

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy ma wyłącznie Konsument, który zawarł umowę na odległość - zgodnie z przepisami prawa odstąpić od umowy nie może Przedsiębiorca, który dokonał zakupu związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zarobkową.

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a) kontaktując się z Aqua-Light;

b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego.

2. Konsument, w rozumieniu zapisów Art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia - formularz.pdf)

5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania. 

6. Zwrot produktu dokonuje się na podstawie wypełnionego formularza zwrotu produktu wysłanego e-mail na pocztę Sprzedającego i po odesłaniu/dostarczeniu go wraz z produktami podlegającymi zwrotowi na adres: AQVA-LIGHT Aleksander Warwocki, ul. Sadownika 16, 09-500 Gostynin. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

7. Zwrot środków następuje niezwłocznie nie później niż 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedającego zwracanych produktów na konto bankowe kupującego wskazane w formularzu zwrotu.

AQVA-LIGHT Aleksander Warwocki - właściciel Internetowego Sklepu nie bierze odpowiedzialności wobec osób lub firm z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez nas produktów niezgodnie z instrukcją użytkowania. W przypadku reklamacji towaru proszę niezwłocznie skontaktować się ze sklepem info@aqva-light.pl.

Wszystkie przesyłki do nas prosimy wysyłać na adres:

AQVA-LIGHT
ul. Sadownika 16
09-500 Gostynin
tel. (24) 235 51 57, 605 03 33 75

Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego oraz zwrotu można zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora.
Można skorzystać też z ogólnoeuropejskiej platformy internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Śledź nas na Facebooku